CityOne tilbyder

Hos CityOne Køreskolen tilbyder vi kørekort til alm. bil (kategori B), rutinekørsel, ombytning af udenlandsk kørekort samt generhverv, hvis du skulle være kommet i den situation, at have fået frakendt kortet - enten betinget, ubetinget eller har fået kørselsforbud. Uanset hvordan din situation er, så er CityOne Køreskolen klar til at hjælpe dig på rette vej!

Læs mere info om de forskellige forløb i undermenuen ovenfor. Nederst på siden finder du generelle regler for erhvervelse af kørekort til alm. bil (kategori B).

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her, så er du meget velkommen til at ringe. Vi mødes også meget gerne med dig. Du bestemmer!

CityOne tilbyder

 • Kørekort til alm. bil
 • Små hold (3-4 elever)
 • Generhverv
 • Rutinekørsel
 • Ombytning af udenlandsk kørekort

Læs mere info om de forskellige forløb i undermenuen (under Elevinfo).

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her, så er du meget velkommen til at ringe. Vi mødes også meget gerne med dig. Du bestemmer!

KONTAKT

42 37 31 41

Generelle regler om køreuddannelsen


Køreuddannelsen består af:

 • Teoretisk undervisning i færdselsreglerne
 • Køretøjets betjening og udstyr
 • Praktisk undervisning i kørsel, såkaldt øvelseskørsel.

Det er samtidig et krav, at du har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette gælder dog kun, hvis det er første gang, du tager kørekort.

Teori- og køretimer
For at kunne gå op til den teoretiske og praktiske køreprøve, skal du have haft følgende antal lektioner af 45 minutters varighed i teori og praktisk kørsel:

 • 29 lektioner teori
 • 16 lektioner kørsel på vej
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads (kravlegård)
 • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Sammenhængende undervisning
Køreundervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen.

Øvelseskørsel
Den første køreundervisning til skal foregå på et lukket, godkendt køreanlæg. Du skal mindst gennemføre fire lektioner på øvelsespladsen.

Du kan begynde når du er 16 år og ni måneder. Hvis du har fået frakendt kørekortet og har behov for køreundervisning som led i generhvervelsen, kan øvelseskørslen begynde tre måneder, før frakendelsestiden udløber.

Køreteknisk anlæg
Du skal have 4 lektioner på køreteknisk anlæg. Du kan tidligst komme på køreteknisk anlæg, når du har gennemført alle 29 teorilektioner og haft de obligatoriske 16 lektioner på vej. Det er dog en mulighed at gemme de to sidste obligatoriske kørelektioner, fx til en evaluerende køreprøve eller til repetition efter behov.

På køreteknisk anlæg skal du medbringe din lektionsplan (kørelærerens eksemplar i udfyldt stand frem til køreteknisk anlæg) og en udfyldt ansøgning om kørekort. Du bør også medbringe billed-id.

Køreprøve
Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst aflægges 1 måned før du fylder 18 år, og først når du har gennemført samtlige obligatoriske lektioner frem til teoriprøven. Den praktiske prøve kan tidligst aflægges, når du er fyldt 18 år, og når du har gennemført alle obligatoriske lektioner samt bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder, efter at du har bestået teoriprøven.

Teoriprøven
Til din teoriprøve bliver du testet i din viden om trafik og kørsel. Du skal svare på spørgsmål til 25 billeder. Prøven varer normalt ca. en halv time, og du må ikke medbringe hjælpemidler. Teoriprøven foregår hos politiet.

Den praktiske prøve
Til den praktiske prøve skal du vise, at du har lært at køre bil på en sikker måde, og at du kender reglerne i trafikken. Du bliver testet både i dine færdigheder og din adfærd. Du skal køre mindst 25 minutter i trafikken. Ud over selve kørselstiden bliver du testet i din viden om bilens udstyr. Køreprøven slutter med en evaluering.

Køreprøven kan forlænges eller afbrydes, hvis din viden eller dine kørefærdigheder er utilstrækkelige. Svarer du fx forkert på de tekniske spørgsmål om bilens udstyr, kan den sagkyndige (censor) beslutte, at du ikke har bestået prøven. Det samme gælder, hvis den sagkyndige undervejs vurderer, at du ikke kører godt nok.

Lægeattest
Du skal have en lægeattest fra din sædvanligt benyttede læge, før du kan blive indstillet til køreprøve. Lægen skal kontrollere syn, hørelse, førelighed, og den generelle helbredstilstand. Det fremgår af kørekortet i form af en talkode, hvis du fx skal bruge briller, høreapperat el.lign. under kørslen. Politiet kan kræve, at du skal sørge for yderligere erklæringer fra speciellæger mv., før kørekortet kan blive udstedt.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus
Det er et krav, at alle, der tager kørekort for første gang, skal have gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter 8 timers undervisning, hvor 4 af timerne er om basal genoplivning og de sidste 4 timer handler om færdselsrelateret førstehjælp.