Kørekort til bil (kat. B)

Der stilles nogle krav til dig, som ønsker at tage kørekort. Det kan virke uoverskueligt at finde ud af hvordan det præcis fungerer fra den dag man tilmelder sig til den dag man står med kortet i hånden. Det at tage kørekort er meget individuelt, og hvor meget eller hvor lidt undervisning varierer fra elev til elev. Nedenfor finder du en beskrivelse på et typisk kørekortforløb hos CityOne samt oftes stillede spørgsmål.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her, så er du meget velkommen til at ringe. Vi mødes også meget gerne med dig. Du bestemmer!

Et typisk kørekortforløb (kat. B)

01. TILMELDING
Du tilmelder dig her på hjemmesiden under Kontakt & tilmelding i menuen øverst på siden. Når du har tilmeldt dig, har du fået en plads på holdet - og du vil kort tid efter modtage en sms og en velkomst-mail med praktiske informationer.

02. FØRSTE TEORI, LÆGEATTEST OG FØRSTEHJÆLP
Du møder op til første teorilektion, hvor du vil få en grundig introduktion til undervisningen samt hvilke krav der stilles til dig under kørekortforløbet. Her vil du også få hjælp til at udfylde din ansøgning. Det er et krav når man skal have kørekort for første gang, at man har deltaget i et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Der er flere forskellige muligheder for at deltage i et sådan kursus. Vi har på køreskolen tilknyttet en førstehjælpsinstruktør, som tilbyder færdselsrelateret førstehjælp til 500 kr. Førstehjælp på køreskolen foregår ca. 2-3 uger efter holdstart. Tilmelding skal ske ved første teorigang. Har man ikke mulighed for at deltage i førstehjælp på køreskolen, så har vi også gode erfaringer med kurserne på brandstationen i Grenaa (book plads via link).

Lægeattest er ligeledes et krav, som stilles til dig som vil have kørekort. Du bør defor så tidligt i forløbet - og gerne inden første teorilektion - have bestilt en tid hos din egen læge, så du kan få lavet en lægeattest.

03. LUKKET ØVELSESPLADS (KRAVLEGÅRD)
Efter din første og inden den tredje teorilektion, der skal du en tur på lukket øvelsesplads - også i dagligt tale kaldet kravlegård. Her lærer du forskellige øvelser i bilen, og bliver samtidig fortrolig med bilens kobling, speeder, bremse og rat.

04. TEORI OG KØRSEL PÅ VEJ
Efter en tur i kravlegården, så er du klar til mere teori og herfter kørsel på vej. Teori og kørsel hænger tæt sammen; det du lærer i teorilokalet, skal afprøves i praksis – altså ude i trafikken. Når de obligatoriske teori- og kørelektioner er opnået, og selve kørslen fungerer tilfredsstillende, så er det tid til at komme til teoriprøve og på køreteknisk anlæg (glatbane).

05. TEORIPRØVE OG KØRETEKNISK ANLÆG (GLATBANE)
Inden dine sidste to obligatoriske kørelektioner så skal du til teoriprøve. Teoriprøven er skriftlig og foregår ved, at svare ja eller nej på 25 spørgsmål. Der må kun svares forkert på 5. Efter bestået teoriprøve er du nu nået så langt, at dine køretekniske færdigheder skal trænes og finjusteres, så du er klar til alle former for trafik og vejrsituationer. Derfor øves bremse- og undvigemanøvre på både glat og tør vej. Dette foregår på køreteknisk anlæg (glatbane). Glatbane består af 45 min. teori og 4×45 min. kørsel.

06. KØREPRØVE (PRAKTISK PRØVE)*
Efter bestået teoriprøve og køreteknisk anlæg skal du have et par lektioner på vej, og herefter er det tid til at vurdere, hvornår du skal til din køreprøve. Sammen med din kørelærer skal din kørsel vurderes og evalueres. Enkelte elever behøver ikke ekstra køretimer, de fleste skal dog have et par stykker eller flere før de er helt klar til køreprøven. Alt dette samarbejder du med din kørelærer om at vurdere. Ingen elever kommer til køreprøve, før de er klar til det. Køreprøven starter med at den prøvesagkyndige stiller dig tre spørgsmål vedr. bilens teknik og udstyr. Når spørgsmålene er besvaret, skal du herefter ud at køre. Køreturen varer typisk 30 min. Under køreturen evalurere den prøvesagkyndige din kørsel, og vil straks efter køreturen give dig svar på om du er bestået.

07. TILLYKKE MED KØREKORTET
Når kørekortet er i hus er det tid til at takke af. Det er også her, at din kørsel på vej for alvor skal trænes, og det anbefales derfor at køre så meget, som over hovedet muligt, så du får rutine og opnår erfaring. Tillykke med kørekortet og tak fordi du valgte CityOne - vi ses i trafikken!

*OBS: Du kommer til køreprøve i den skolevogn, som du har kørt i igennem hele forløbet.

Oftest stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg starte?
Du kan påbegynde undervisningen 3 måneder før du fylder 18 år. 1. januar 2017 startede der dog en forsøgsordning, som gør det muligt at påbegynde allerede 3 måneder før du fylder 17 år. Læs mere om ordningen her.

Hvor langt tid tager køreuddannelsen?
Klassehold
Du skal møde op 9 gange til teoriundervisning. Her i mellem skal vi ud at køre. Heruderover skal der lægges lidt tid til teoriprøve, køreteknisk anlæg samt praktisk prøve. Du skal derfor regne med ca. 3 måneder - lidt afhængig af ventetiden til teori- og praktisk prøve.

11-ugers hold (kørekort med albueplads)
Du skal møde op 11 gange til teoriundervisning. I mellem hver teorilektion skal vi ud at køre (i alt minimum 16 lektioner). Heruderover skal der lægges lidt tid til teoriprøve, køreteknisk anlæg samt praktisk prøve. Du skal derfor regne med et forløb på ca. 4 måneder - lidt afhængig af ventetiden til teori- og praktisk prøve. Læs mere om 11-ugers hold her.

Hvornår skal jeg betale?
Hos CityOne kan du vælge at betale hele beløbet på én gang, eller vælge at splitte betalingen op i to rater. Ved betaling på én gang skal betalingen ske senest inden 3. teorilektion. Ved betaling i to rater skal første betaling ske senest inden 3. teorilektion og sidste rate senest inden 7. teorilektion. Læs mere om priser her.

Hvor foregår teoriundervisningen/ kørslen?
Teoriundervisningen foregår i vores lækre lokaler på Ringvejen 5, 8500 Grenaa - lige over for McDonald's (samme bygning som Skiltehuset). Hvor køretimerne starter fra er individuelt, og aftales med kørelæreren. Det kunne fx være fra din bopæl, skole eller arbejde. De fleste af køretimerne foregår i og omkring Grenaa.

Ligger køretimerne i skoletiden/ arbejdstiden?
Vi bestræber os meget på, at du ikke skal tage fri fra skole eller arbejde. Vi er meget fleksible, men fx er vi ikke helt medbestemmende til hvornår en teori- eller køreprøve ligger.

Hvor får jeg et førstehjælpsbevis?
Der er flere forskellige muligheder for at deltage i et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Vi har på køreskolen tilknyttet en førstehjælpsinstruktør, som tilbyder færdselsrelateret førstehjælp til 450 kr. Førstehjælp på køreskolen foregår ca. 2-3 uger efter holdstart. Tilmelding skal ske ved første teorigang. Har man ikke mulighed for at deltage i førstehjælp på køreskolen, så har vi også gode erfaringer med kurserne på brandstationen i Grenaa (book plads via link).

Hvad med lægeattest?
En lægeattest fra din sædvanlige læge er et krav for at få kørekort. Du skal derfor selv bestille tid hos lægen. Du skal huske at medbringe et godkendt pasfoto, som lægen vedlægger lægeattesten og som senere hen havner på dit kørekort. Der kan være lange ventetider på lægeattest hos lægen, da dette kommer bagerst i køen grundet det ikke er akut. Book derfor tid hurtigst muligt i køreuddannelsesforløbet - og gerne inden du møder op til første teoriundervisning.

KONTAKT

42 37 31 41

Generelle regler


Inden du kan få lov at køre bil, så er der nogle krav som skal være opfyldt. Du skal udover at være fyldt 18 år (du må starte den praktiske undervisning når du er 17 år og 9 måneder) skal du gennemføre flg. obligatoriske lektioner:

  • 29 teorilektioner á 45 min.
  • 16 kørelektioner á 45 min. på vej
  • 4 lektioner á 45 min. på lukket øvelsesplads
  • 4 lektioner á 45 min. på køreteknisk anlæg

Herudover skal du deltage på et færdselsrelateret førstehjælpskursus samt aflevere en lægeerklæring fra egen læge.

OBS: Enkelte elever kan nøjes med ovenstående minimumskrav, mens andre har brug for lidt mere teori og/eller lidt flere kørelektioner.

17 år og kørekort


Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år. På den måde får den unge bilist træning i at køre bil sammen med en voksen, der kan hjælpe og give gode råd undervejs.

Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder. Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Læs mere om reglerne her.