Kørekort med ekstra albueplads

Hos CItyOne Køreskolen har vi stor pædagogisk erfaring, herunder erfaring med dysleksi (ordblindhed), diagnoser, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser m.m. Vi kender derfor til de udfordringer der kan være forbundet med fx at være diagnosticeret med ADHD eller at være ordblind. Det kan være svært at lære tingene, som 'samfundet' gerne vil have, at vi skal lære tingene på, og man må mange steder indordne sig eller smutte fordi der er ikke "ressourcer" til, at lave om eller vende tingene lidt på hovedet. Sådan er det heldigvis ikke på CityOne Køreskolen - vi tilbyder kørekort til alle! Og derfor har vi valgt at lave nogle køreuddannelsesforløb med ekstra "albueplads", hvor du er med til at bestemme tempoet - og hvor der er minimalt med forstyrende elementer omkring dig. På hvert hold vil der maks være 3-4 elever og rig mulighed for pauser.

Den teoretiske undervisning på disse hold forløber sig over 11 uger, og indeholder alle lovmæssige og obligatoriske lektioner. Og prisen, ja den er naturligvis den samme, som ved vores klassehold!

For at komme på disse hold, skal du ved tilmelding (under Kontakt & tilmelding) vælge de hold, hvor der står "11-ugers hold".

Nedenfor finder du oftes stillede spørgsmål, som kan hjælpe dig med svar på nogle af de spørgsmål, som du måtte have. Finder du ikke svar på alle dine spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe. Vi mødes også gerne med dig. Du bestemmer!

Nederst kan du læse mere om de generelle krav og regler i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

Oftest stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg starte?
Du kan påbegynde undervisningen 3 måneder før du fylder 18 år. 1. januar 2017 startede der dog en forsøgsordning, som gør det muligt at påbegynde allerede 3 måneder før du fylder 17 år. Læs mere om ordningen her.

Hvor langt tid tager køreuddannelsen på dette hold?
Du skal møde op 11 gange til teoriundervisning. I mellem hver teorilektion skal vi ud at køre (i alt minimum 16 lektioner). Heruderover skal der lægges lidt tid til teoriprøve, køreteknisk anlæg samt praktisk prøve. Du skal derfor regne med et forløb på ca. 4 måneder - lidt afhængig af ventetiden til teori- og praktisk prøve.

Hvornår skal jeg betale?
Hos CityOne kan du vælge at betale hele beløbet på én gang, eller vælge at splitte betalingen op i to rater. Ved betaling på én gang skal betalingen ske senest inden 3. teorilektion. Ved betaling i to rater skal første betaling ske senest inden 3. teorilektion og sidste rate senest inden 7. teorilektion. Læs mere om priser her.

Hvor foregår teoriundervisningen/ kørslen?
Teoriundervisningen foregår i vores lækre lokaler på Ringvejen 5, 8500 Grenaa - lige over for McDonald's (samme bygning som Skiltehuset). Hvor køretimerne starter fra er individuelt, og aftales med kørelæreren. Det kunne fx være fra din bopæl, skole eller arbejde. De fleste af køretimerne foregår i og omkring Grenaa.

Ligger køretimerne i skoletiden/ arbejdstiden?
Vi bestræber os meget på, at du ikke skal tage fri fra skole eller arbejde. Vi er meget fleksible, men fx er vi ikke helt medbestemmende til hvornår en teori- eller køreprøve ligger.

Hvor får jeg et førstehjælpsbevis?
Der er flere forskellige muligheder for at deltage i et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Vi har på køreskolen tilknyttet en førstehjælpsinstruktør, som tilbyder færdselsrelateret førstehjælp til 500 kr. Førstehjælp på køreskolen foregår ca. 2-3 uger efter holdstart. Tilmelding skal ske ved første teorigang. Har man ikke mulighed for at deltage i førstehjælp på køreskolen, så har vi også gode erfaringer med kurserne på brandstationen i Grenaa (book plads via link).

Hvad med lægeattest?
En lægeattest fra din sædvanlige læge er et krav for at få kørekort. Du skal derfor selv bestille tid hos lægen. Du skal huske at medbringe et godkendt pasfoto, som lægen vedlægger lægeattesten og som senere hen havner på dit kørekort. Der kan være lange ventetider på lægeattest hos lægen, da dette kommer bagerst i køen grundet det ikke er akut. Er man fx diagnostiseret med ADHD, så vil lægeattesten i de fleste tilfælde blive sendt til embedslægen. Inden embedslægen får behandlet lægeattesten går der oftes ml. 1-3 måneder. Book derfor tid hurtigst muligt i køreuddannelsesforløbet, så lægeattesten kan blive sendt afsted hurtigst muligt.

KONTAKT

42 37 31 41

Generelle regler


Inden du kan få lov at køre bil, så er der nogle krav som skal være opfyldt. Du skal udover at være fyldt 18 år (du må starte den praktiske undervisning når du er 17 år og 9 måneder) skal du gennemføre flg. obligatoriske lektioner:

  • 29 teorilektioner á 45 min.
  • 16 kørelektioner á 45 min. på vej
  • 4 lektioner á 45 min. på lukket øvelsesplads
  • 4 lektioner á 45 min. på køreteknisk anlæg

Herudover skal du deltage på et færdselsrelateret førstehjælpskursus samt aflevere en lægeerklæring fra egen læge.

OBS: Enkelte elever kan nøjes med ovenstående minimumskrav, mens andre har brug for lidt mere teori og/eller lidt flere kørelektioner.

17 år og kørekort


Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år. På den måde får den unge bilist træning i at køre bil sammen med en voksen, der kan hjælpe og give gode råd undervejs.

Du kan starte på køreskolen, når du er 16 år og 9 måneder. Før du starter på køreskolen, skal du sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give dig tilladelse til at køre bil som 17-årig. De skal nemlig skrive under på, at de giver dig lov på din ansøgning om kørekort.

Du kan tidligst gå til praktisk køreprøve, når du er fyldt 17 år.

Læs mere om reglerne her.