Generhvervelse

Er du kommet i den situation, at du har fået frakendt dit kørekort, så er CityOne klar til at hjælpe dig med at generhverve det. Nedenfor kan du læse om de forskellige typer for frakendelse der er - og hvad det vil betyde for din generhvervelse.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på her, så er du meget velkommen til at ringe. Vi mødes også meget gerne med dig. Du bestemmer!

Generhverv allerede i dag!

Vi ved at mange er afhængige af sit kørekort i dagligdagen, så derfor kan du hos CityOne starte din generhvervelse allerede i dag - ingen ventetid overhovedet. Giv os et kald, og lad os komme igang!

Betinget frakendelse

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Den kontrollerende køreprøve skal afholdes senest seks måneder efter, at afgørelsen herom er endelig. Politiet kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra tidsfristen.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte frakendelsen, og at køreprøven, der aflægges består af både teoriprøve og praktisk prøve.

PRIS FOR GENERHVERV
(Betinget frakendelse af kørekortet):

2.600,-

Ubetinget frakendelse

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem seks måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum tre år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Du kan tidligst aflægge den praktiske køreprøve en måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 c, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Du kan tidligst påbegynde ANT-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, træder ANT-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte den ubetingede frakendelse af førerretten.

Samtidig skal køreprøven være bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten. Beståelse af køreprøve fritager ikke fra evt. gennemførelse af ANT-kursus.

PRIS FOR GENERHVERV
(Ubetinget frakendelse af kørekortet):

2.600,-

Kørselsforbud / Særlig køreundervisning

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Prisen for generhvervelse vil derfor være det samme, som prisen for generhvervelse ved betinget og ubetinget frakendelse, 2.600 kr.

I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres.

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

PRIS FOR GENERHVERV, KØRSELSFORBUD
(Særlig køreundervisning):

8.200,-

KONTAKT

42 37 31 41

Indhold af generhverv


Generhverv (betinget, ubetinget og kørselsforbud, ANT) inkluderer:

 • Ubegrænset teori (følger klassehold)
 • 2 kørelektioner på vej
 • Skolevogn til køreprøven
 • Adgang til online teoriundervisning + evaluerende prøver

PRIS: 2.600,-

 

Generhverv (kørselsforbud, særlig køreundervisning) inkluderer:

 • 8 teorilektioner (følger klassehold)
 • 8 kørelektioner på vej
 • Skolevogn til køreprøven
 • Adgang til online teoriundervisning + evaluerende prøver

PRIS: 8.200,-

Ansøgning om generhvervelse


Betinget frakendelse
Har du fået frakendt dit kørekort og gerne vil have det igen, skal kortet generhverves. Er dit kørekort frakendt for en betinget periode, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:

 • En udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i dit nærmeste borgerservicecenter
 • Et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve.

Ubetinget frakendelse & kørselsforbud
Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du møde personligt op i borgerservice og medbringe:

 • En udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i din nærmeste borgerservicecenter
 • Et gyldigt pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Et vellignende foto, der lever op til de nyeste retningslinjer for foto til kørekort.

Når politiet har truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at informere borgerservice om afgørelsen.